Zprávy České lékárnické komory

Řády ČLnK
7. 3. 2019 | Souhrnný přehled řádů ČLnK. Manuál pro předsedy OSL a Manuál na organizaci voleb v nefunkčních OSL. Aktualizace 30. 11. 2018 S účinností od 6. 11. 2017 byl na XXVII. sjezdu delegátů aktualizován Licenční...

Pacienti o víkendu znovu nedostali své léky kvůli několika výpadkům centrálního úložiště elektronických receptů. Lékárníci musí dostat kompetence, které by jim umožnily takové situace řešit a léky pacientům i v případě výpadku vydat
26. 2. 2019 | O víkendu 23. a 24. února došlo ke třem celorepublikovým výpadkům Centrálního úložiště elektronických receptů (CÚER). V těchto situacích se v lékárnách tvoří fronty nespokojených pacientů. Lékárníci jim...

Prognóza ČLnK ohledně problémů se zavedením protipadělkové směrnice do praxe se naplnila, a to nejen v ČR – výrobci nedokázali splnit včas a řádně své povinnosti. Bez lékárníků by se pacienti často ke svým lékům nedostali
22. 2. 2019 | V sobotu 9. února vstoupilo v platnost nařízení EU, které lékárníkům nově ukládá povinnost ověřovat pravost každého jednotlivého balení u vybraných léčivých přípravků (převážně léčivých přípravků na...

Stahování přípravku SENTACURIN z úrovně pacientů
6. 2. 2019 | Státní ústav pro kontrolu léčiv informoval o stahování dvou šarží léčivého přípravku SENTACURIN z úrovně pacientů z důvodu závady v jakosti. Stahují se dvě šarže léčivého přípravku SENTACURIN od...

ČLnK podala připomínky k emergentnímu systému
15. 1. 2019 | Česká lékárnická komora podala 10. 1. 2019 na Ministerstvo zdravotnictví ČR připomínky k vládnímu návrhu novely zákona o léčivech upravující emergentní systém. Podmínky, za nichž byl návrh novely předložen...