Zprávy České lékárnické komory

Výsledky voleb XXIX. sjezdu delegátů ČLnK
2. 11. 2019 | Delegáti XXIX. sjezdu České lékárnické komory zvolili členy vrcholných orgánů. Bude následovat volba prezidenta z kandidátů navržených novým představenstvem a po ní volba viceprezidenta. Delegáti XXIX. sjezdu...


Nový prezident i viceprezident ČLnK zvolen
2. 11. 2019 | Prezidentem České lékárnické komory pro období 2019 – 2023 byl zvolen Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezidentem byl zvolen PharmDr. Martin Kopecký,...

ČLnK upřesňuje podmínky stahování léku Activelle
31. 10. 2019 | Státní ústav pro kontrolu léčiv na svých internetových stránkách zveřejnil informace o stahování léčivého přípravku Activelle 1mg/0,5mg potahované tablety, 1mg/0,5mg tbl. flm. 1x28 až z úrovně pacientů. Informace...

Vyjádření České lékárnické komory k úhradové vyhlášce: k zajištění obdobného navýšení platů v lékárnách jako u ostatních zdravotníků je zapotřebí 270 milionů. ČLnK proto požaduje navýšení úhrady za signální výkon o 3 Kč
17. 10. 2019 | V příštím roce bude ve zdravotnictví k dispozici téměř o 11 miliard korun více, než bylo původně plánováno. Téměř 5 miliard bude směřováno do úhradové vyhlášky a dalších 6 miliard zůstává po dohodě se...

Představení nového předsednictva Mladých lékárníků
20. 9. 2019 | Vážené kolegyně, vážení kolegové, v květnu letošního roku bylo zvoleno nové předsednictvo Mladých lékárníků, spolku, který sdružuje lékárníky do 35 let věku. Dovolte nám, abychom Vám tento spolek...

Ceník služeb poskytovaných Českou lékárnickou komorou
18. 9. 2019 | Uvádíme ceníky služeb poskytovaných ČLnK. Aktualizace 18.9.2019. Ceník služeb Ceník registrace akcí a zapůjčení loga ČLnK - akce pořádané do 31. 12. 2019 Ceník registrace akcí a zapůjčení loga ČLnK - akce...