Zpravodajství

Právo
Lékárny: Protipadělková směrnice přinese jen komplikace
V ČR nebyl v lékárnách zachycen žádný padělek léku, protipadělková směrnice je podle lékárníků nadbytečná a přinese jen komplikace. Protože to ale je evropský předpis, musejí se jím lékárny od února 2019 řídit. Ochranu před padělky na internetu směrnice...

bakterie,mikroflora
Jaká je asociace mezi Parkinsonovou chorobou, bakteriofágy a střevním mikrobiomem?
V porovnání se zdravými kontrolami mají jedinci trpící Parkinsonovou chorobou ve střevech snížené množství bakterií rodu Lactococcus a zvýšené koncentrace lytických bakteriofágů namířených proti těmto bakteriím. Role mikrobiomu v patogenezi a terapii Parkinsonovy choroby...

Šálek kávy
Patří káva mezi karcinogeny? Podle současných studií spíše ne
Patogeneze maligních nádorů je velmi komplexní a ne vždy je snadné odhalit jejich konkrétní příčinu. V posledních desetiletích vědci po celém světě ozřejmili velké množství látek, které jsou zodpovědné za vznik maligních nádorů. Otázkou zůstává, zda mezi takzvané...

Počet případů onemocnění spalničkami dosahuje v Evropě rekordních čísel
V první polovině roku 2018 spalničkami onemocnělo přes 41 000 Evropanů, přičemž 37 nakažených infekci podlehlo. Podle Světové zdravotnické organizace se jedná v Evropě o rekordní počet případů. V roce 2017 bylo v Evropě diagnostikováno 23 927 nových případů spalniček,...

Úhrady zdravotnických prostředků po novu
V tomto článku se budeme věnovat připravované změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Nejprve je nutné zmínit důvod změny stávající právní úpravy. Před necelým rokem a půl, konkrétně 30. května 2017, vydal Ústavní soud nález, sp. zn. Pl. ÚS...

vitamin D,lékař
Zkrotíme diabetes vitamínem D?
Nová studie ukazuje, že vitamín D může prodloužit přežívání beta buněk Langerhansových ostrůvků. Ve studii publikované v časopise Cell popisují výzkumníci ze Salkova institutu nový přístup k léčbě diabetu prostřednictvím ochrany beta buněk pankreatu. Jsou to právě...

Daňový kalendář
Bude zrušena karenční doba?
Druhým čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh na změnu zákoníku práce. Novela mění ustanovení, která se týkají poskytování náhrady mzdy nebo platu během prvních tří dnů pracovní neschopnosti. Současná úprava vychází z poskytování náhrady až od čtvrtého...

záda,bolest,bederní páteř
Lumbago a kořenová bolest: Co pomáhá?
Nové údaje ukazují, že ani farmakoterapie, ani nefarmakologické metody léčby nepřinášejí velký užitek. Bolest dolní části zad, ať už akutní nebo chronická, s kořenovou komponentou nebo bez ní, postihuje v určitém období téměř všechny dospělé. Přesto léčba s...

Prováděcí vyhlášky k novele zákona o léčivech
Dne 20. září 2018 byly ve Sbírce zákonů publikovány dva stěžejní prováděcí předpisy - vyhlášky k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o léčivech). Tyto vyhlášky reagují s takřka...

lékař,klávesnice,počítač,e-recept
Elektronizace veřejných zakázek
Dle § 211 odst. 3 předmětného zákona bude od 18. 10. 2018 veškerá komunikace v rámci zadávání veřejných zakázek probíhat pouze v elektronické formě. V návaznosti na blížící se odloženou účinnost § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných...

léky,hypertenze
Přípravky s valsartanem kontaminovaným NDMA zřejmě karcinogenní riziko nezvyšují, uklidňují vědci
Užívání léčivých přípravků s obsahem valsartanu, který byl znečištěn N-nitrosodimetylaminem (NDMA), nezvyšuje riziko vzniku nádorových onemocnění. To jsou závěry dánské retrospektivní studie, které přinesl odborný časopis BMJ. NDMA: potenciální...

Apple výrobcem EKG. Umístil senzor do hodinek
Technologický obr Apple představil vlastní EKG zabudovaný v nové řadě chytrých hodinek Apple Watch. Hodinky umí zároveň detekovat fibrilaci síní. Příslušné aplikace pustí na americký trh do konce letošního roku. Je to první produkt této společnosti potvrzený americkou...