Zpravodajství

Lékaři ukončili testování léku na černé kosti
Alkaptonurie, velice vzácná geneticky podmíněná dědičná porucha metabolismu aminokyselin, je celosvětově nejvíce rozšířená na severu Slovenska. Rovněž zásluhou slovenských lékařů a odborníků bylo v druhé polovině ledna ukončeno testování léčivého přípravku...

právo
Protipadělková opatření u léčivých přípravků – start 9. 2. 2019!
O novele zákona o léčivech provádějící evropské předpisy v oblasti protipadělkových opatření jsme Vás informovali v právních aktualitách na tomto místě. Jelikož se již kvapnými kroky blíží start celého systému, je třeba se ptát, zda a jak vůbec je systém připraven...

lékárna,úložiště,e-recept,lékárník,počítač
Registrace do Národního systému ověřování léčiv (NSOL)
Povinnost ověřovat pravost léčiv platí podle Směrnice EU (2011/62/EU) od 9. února 2019. Po tomto datu je povinnost lékárny ověřit léčivé přípravky označené unikátními 2D kódy před výdejem pacientům. Po neúspěšném ověření je výdej léčivého přípravku...

lékárna,lékárník
Řetězce vs. ČLnK: Svědčí dostupnosti lékáren volnost, nebo regulace?
Lékárenské řetězce ustavily evropskou federaci. Chtějí čelit snahám o větší regulaci lékárenství. Lékárnická komora hodlá znovu předložit návrh omezení vzniku nových lékáren v Česku. Bývalý ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv PharmDr. Zdeněk Blahuta se...

demence
Může kardiovaskulární zdraví ovlivnit riziko demence?
Ve dvou observačních studiích vědci sledovali vztah mezi mozkovými funkcemi a ovlivnitelnými kardiovaskulárními rizikovými faktory. Ve francouzské studii bylo sledováno 6 623 starších jedinců (průměrného věku 74 let) bez kardiovaskulárních onemocnění nebo demence. Vstupně...

diabetes
V USA byla vydána nová doporučení pro léčbu diabetu a prediabetu
Doporučené zásady (Guiding principles) pro léčbu byly aktualizované americkým Národním programem vzdělávání v oblasti diabetu (NDEP), který je podporován několika významnými odbornými institucemi včetně Národního institutu diabetu a zažívacího traktu a onemocnění ledvin...

GDPR a zdravotnictví v praxi – otázky a odpovědi
Uplynulo již více než půl roku od chvíle, kdy vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V tomto článku se budeme věnovat zejména tomu, jak...

Nesnažte se být příliš šťastní, varuje studie
Dnešní společnost v lidech vytváří dojem – a také tlak – že mohou či mají být neustále šťastní. Co však tato neúnavná snaha dosáhnout štěstí s člověkem udělá? Zřejmě nebude překvapením, že vynakládat velké množství energie na dosažení tohoto cíle v...

chřipka, teplota
100 let od světové pandemie chřipky: Může se historie opakovat?
Na konci první světové války v roce 1918 udeřila nejničivější pandemie chřipky v dějinách lidstva, známá jako španělská chřipka. Podle odhadů jí podlehlo 20 až 100 miliónů lidí. Jak je lidstvo připraveno této hrozbě čelit dnes? Patogenita tehdy a nyní Chřipkový...

právo
Hovořit s pacientem nebo skenovat lék?
Lékárny se připravují na novou povinnost danou jim evropskou protipadělkovou směrnicí. Od února 2019 budou hlídat pravost vydávaných léčiv za pomoci speciálního 2D kódu. Na připravenost lékáren jsme se zeptali PharmDr. Martina Šimíčka, lékárníka Fakultní nemocnice u sv....

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Před necelými dvěma měsíci, konkrétně 9. října 2018, byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů. Ministerstvo zdravotnictví, autor této vyhlášky, tak využilo možnosti, kterou mu poskytuje § 37 odst. 1 písm. n) zákona č....

Foto: PharmDr. Lubomír Chudoba, archiv MT
Návrh: Lékárny musí dostat zaplaceno za „hlídání padělků“
V celoevropském projektu budou lékárny 32 zemí hlídat padělky. ČR se sice připojila k evropskému úložišti mezi prvními, zatím ale nemá schválenou tuzemskou legislativu. O protipadělkové směrnici jsme hovořili s prezidentem České lékárnické komory PharmDr. Lubomírem...