Zpravodajství

léky,tablety
Léky schválené EMA v lednu 2016
Výbor pro humánní léčivé přípravky vydal v lednu 2016 pozitivní stanovisko k uvedení 6 léků na trh. Empliciti (elotuzumab, BMS) pro mnohočetný myelom, léčba druhé linie po selhání léčby první linie. Podává se v kombinaci s lenalidomidem a dexametazonem. Coagadex (faktor...

Pivo,alkohol
Tiskové vyjádření SNN
Tiskové vyjádření Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP k návrhu na snížení DPH u sudového piva Praha, 29. ledna 2016 Na základě prohlášení pana ministra financí Andreje Babiše ke snížení daně z točeného piva jsme za odbornou obec nuceni reagovat. Ministrův návrh...

alkohol,whisky
Základní fakta o alkoholu
Alkohol (etanol) je psychoaktivní látka způsobující závislost, která je užívána po staletí v mnoha kulturách. Škodlivé užívání alkoholu je příčinou značné zdravotní, sociální a ekonomické zátěže ve společnostech, kde se užívá, a to v závislosti především na...

lékaři,operace,emergency,rouška
Zdravý dobrovolník zemřel, pět je hospitalizováno
Časopis Nature se věnuje rozboru příčin, proč ke katastrofě ve fakultní nemocnici v Rennes došlo. K rozuzlení by přispěla znalost struktury testované látky, píší autoři článku, který byl uveřejněn 21. ledna 2016 (on-line 18. ledna 2016). Velmi divné je, že studie...

výzkum,věda,pipeta,biologika
Neštěstí kódu BIA 10-2474
Mělo se jednat o léčivý přípravek, který by zmírňoval bolest, upravoval poruchy nálady a některé neurologické příznaky, zejména u Parkinsonovy choroby, ale i dalších onemocnění. Stala se z něj noční můra jak pro portugalskou společnost Bial, tak pro francouzskou fakultní...

léky
Výrobci a distributoři léků bojují proti padělkům
Čeští zástupci výrobců a distributorů léčiv pokračují v boji proti padělaným lékům. Na začátku ledna podepsali Memorandum o porozumění, kterým se připojují k evropskému systému ověřování léků ESM (European Stakeholder Model). Do dvou let se v českých lékárnách...

léky
Téměř 100 léčivých přípravků pro EU
Evropská léková agentura (EMA) zveřejnila souhrn léčiv doporučených ke schválení za uplynulý rok: bylo vydáno 93 pozitivních doporučení (v roce 2014 jich bylo 82), z toho bylo 39 zcela nových molekul či biologik, kterých loni bylo čtyřicet. Nejvíce nových přípravků, a...

zub,kleště,ústní
Význam ústní hygieny
Skutečnost, že v lidském těle vše souvisí, se vším ukázala studie, která se zabývala orálním zdravím a onkologickým onemocněním. Epidemiologická studie prokázala vztah mezi ztrátou zubu a zvýšeným rizikem karcinomu jícnu. Toto tvrzení podpořila i metaanalýza osmi...

dieta,hubnutí,metr,losos,zelenina,jídlo
Nová dietní doporučení
Americký úřad pro zdraví a veřejné služby (US Departements of Health and Human Services, DHHS) a zemědělství (USDA) vydal nová dietní doporučení na období 2015 až 2020, jak činí již od roku 1980 s pětiletou periodicitou. Cílem dietních doporučení je snížit výskyt...

e-recept,fonendoskop,klávesnice
Přežije e-preskripce?
V současnosti nefunguje. Avšak podle vyjádření ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, PharmDr. Zdeňka Blahuty bude centrální úložiště elektronických dat zprovozněno co nejdříve, pro e-preskripci léčivých přípravků s omezením v řádu dnů (léčebné konopí),...

léky, graf,spotřeba
Celosvětové výdaje za léky stále porostou
Institut pro zdravotnickou informatiku (IMS Institute for Healthcare Informatic) vydal koncem roku 2015 zprávu, v níž se odhadují celosvětové výdaje za léky v roce 2020 na 1,4 biliony USD. V roce 2015 činily celosvětové výdaje 1,07 bilionu dolarů. Vzestup je přičítán lepší...

Prevence,srdce,kardio
Zdravotní gramotnost v USA a České republice
Health literacy (zdravotní gramotnost, ZG) je předmětem výzkumu ve všech vyspělých zemích. Zdravotní gramotnost je schopnost získávat, vyhodnocovat a využívat informace, které povedou ke správným rozhodnutím, které mají vztah ke zdraví v kontextu každodenního života –...