Zpravodajství

Indiánské odpoledne
Indiánské odpoledne v motolské nemocnici
Ve středu 21. června proběhlo na volném prostranství areálu Fakultní nemocnice v Motole další indiánské odpoledne, které pro dětské pacienty v rámci Indiánských prázdnin připravil kmen Teva, neboli dobrovolníci z řad zaměstnanců této farmaceutické společnosti. Oblíbená...
Pacient s TBC
Rezistentní tuberkulóza se bude dál šířit
Ve čtyřech nejhůře postižených zemích (Indie, Filipíny, Rusko a Jihoafrická republika) bude až do roku 2040 dál přibývat případů rezistentních forem tuberkulózy. Podle studie, zveřejněné v Lancet Infectuous Diseases je příčinou spíše zvýšený přenos těchto forem nemoci...
Právní vzdělávání farmaceutů bude otevřeno již brzy
Ve spolupráci s Mgr. Liborem Štajerem z advokátní kanceláře KMVS připravujeme na druhé pololetí roku 2017 elektronické vzdělávání farmaceutů akreditované ČLnK zaměřené na zdravotnické právo. Kurzy budou seznamovat se základními právními normami důležitými pro práci...
lékárna,počítač,e-recept,klávesnice
Sněm Mladých lékárníků
Úvodním slovem nás přivítal končící předseda, zakladatel a otec Mladých lékárníků PharmDr. Antonín Svoboda, který nastínil základní okruhy a témata, kterým by se měl sjezd věnovat. Dále upozornil na skutečnost, že na konci Sněmu proběhnou volby nového předsednictva...
Infarkt myokardu
Respirační infekce zvyšují riziko infarktu až 17x během prvních sedmi dní
Každoročně utrpí infarkt stovky tisíc lidí na celém světě. Nový výzkum naznačuje, že němu vedou závažné i běžné respirační infekce. Souvislost našli výzkumníci z australské University of Sydney. Studie, zveřejněná v Internal Medicine Journal, zjistila, že infekce...
Veřejnost většinově souhlasí s růstem spoluúčasti na léčbě
S určitým zvýšením spoluúčasti při léčbě běžných onemocnění, pokud by to umožnilo zvýšit dostupnost vysoce nákladné léčby pro pacienty s vážnými chorobami, souhlasí 69 procent lidí. Výrazněji jsou tomu nakloněni příslušníci mladší generace. Ukázal to...
CHOPN
Lékaři vyvinuli nový test k urychlení léčby respiračních chorob
Využití nalezne zejména při akutních příjmech v nemocnicích. V takových případech jsou pacienti často léčeni bez formální diagnózy, protože příznaky chřipky se překrývají s mnoha dalšími virovými i bakteriálními infekcemi horních cest dýchacích. Podstatou nového...
léky krabičky
S nedostupností léků se setkalo 70 % Čechů
S nedostupností léků se někdy setkalo 7 z 10 Čechů. Každý druhý z nich řešil tento problém opakovaně. Výměnou za jistotu dostupných léků by si tak 80 % z nás za lék neváhalo připlatit a dvě třetiny Čechů by zároveň uvítaly větší nabídku generických léků....
paragraf
Ústavní soud dal za pravdu senátorům
Ústavní soud ČR odmítl pokračování dosavadní praxe určování výše úhrad zdravotnických prostředků, do konce roku 2018 musí být přijata nová zákonná úprava. Dnes vynesl nález ve věci návrhu na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění skupiny dvaceti...
hypertenze, antihypertenziva, srdce
Prevence kardiovaskulárních chorob v souvislosti s náhradami kloubů
Cílená prevence poruch kardiovaskulárního a zažívacího traktu má významný efekt na snížení rizika úmrtí po kloubních náhradách. Hloubková studie na téměř 72 000 pacientech s náhradou kyčelního a kolenního kloubu prokázala nutnost sledovat pacienty pro postoperační...
lékárna,úložiště,e-recept,lékárník,počítač
Startuje pilotní část elektronického systému proti padělkům léků.
Od roku 2019 budou lékárny ověřovat všechny léky na předpis Padělané léky představují vážné ohrožení zdraví svých uživatelů. Jejich výroba a prodej jsou samozřejmě kriminální činy. V únoru 2017 se dostaly do finiše přípravy na start Národní organizace pro...
Studie
Dasotralin – nový lék pro léčbu ADHD
Sedmičlenný tým amerických odborníků (v čele Kenneth S. Koblan, pracoviště Marlborough, MA, Fort Lee, NJ, a Durham, NC) uskutečnil randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii s novým lékem dasotralinem, určeným pro léčbu ADHD u dospělých. Výsledky...