Zpravodajství

Rodina
Jaké vlastnosti prodlužují aktivní život?
Nová studie zjistila, jak překvapivě širokou škálu oblastí , tedy ekonomickou, sociální, psychologickou i zdravotní,  zasahuje i ve vyšším věku pět důležitých lidských vlastností. Emoční stabilita, odhodlanost, sebeovládání, optimismus a svědomitost hrají klíčovou...
Kognitivní funkce
Pokles kognitivních funkcí po operaci způsobují imunitní buňky v mozku
Starší pacienti po operaci často trpí zhoršením duševních schopností, které trvá týdny i měsíce. Dosud se vědci domnívali, že jde o důsledek anestézie, ale v současné době se hromadí důkazy, že pravděpodobnější příčinou je zánětlivá reakce v mozku. Nová...
Spící žena
Nový pohled na způsob, jímž nedostatek spánku narušuje paměť
Spánek hraje klíčovou roli při učení a uchovávání informací a jeho nedostatek tuto schopnost významně snižuje. Studie, provedená na University of Michigan v USA, poprvé definovala, že přesným místem, kde se tak děje, je oblast CA1 v hipokampu, v němž se vytvářejí...
stáří,demence,Alzheimer,senior
Psychické poruchy nezvyšují riziko Alzheimerovy choroby
K tomuto závěru došla studie finské univerzity UEF, zveřejněná v European Psychiatry. Prozkoumala k tomu údaje od všech pacientů s klinicky ověřenou Alzheimerovou chorobou (AD)ve Finsku na konci roku 2005, jichž bylo téměř 30 tisíc. Údaje o psychiatrických onemocněních byly...
Genová analýza
Objev biomarkeru raných stádií agresivního karcinomu prsu
Mamografie dokázala během posledních dvou desetiletí detekovat stále menší léze. Obvyklý postup v raných stádiích rakoviny prsu tak přinesl zbytečné chirurgické výkony a ozařování u žen s nízkorizikovými lézemi “in situ”, u nichž podle odhadů až z 85 % nikdy nedojde...
Smog
Expozice matky zplodinám vede k buněčným změnám dítěte
Ženy, které během těhotenství dýchají znečištěný vzduch, mají děti s vyššími známkami „stárnutí“ buněk při narození. Nová studie z Hasselt University v belgickém Diepenbeeku prokázala, že tyto děti pak mají kratší chromosomální telomery, které se za normálních...
Paměť
Inhibitory protonové pumpy nezpůsobují poškození kognice
V poslední době se objevily v médiích zprávy, že inhibitory protonové pumpy (IPP) mohou negativně ovlivňovat kognitivní schopnosti a vést k demenci. Nová studie však tyto domněnky vyvrací. Vědci k tomu využili údaje 10 500 pacientů (průměrný věk 73 let) s normálními...
Těhotná
Užívání multivitaminů v těhotenství zřejmě chrání před autismem
Observační studie, zveřejněná v BMJ (British Medical Journal) upozorňuje, že podávání multivitaminů v průběhu těhotenství může snižovat u dítěte riziko rozvoje autismu. Vědci využili švédských zdravotních registrů k prozkoumání 273 dvojic matek s dítětem, jejichž...
oko
Americké úřady varují před vankomycinem u katarakty
Intraokulární využití vankomycinu při operacích šedého zákalu jako prevence endoflamitidy (akutního zánětu všech nitroočních tkání a struktur) se všeobecně nedoporučuje. FDA (americký úřad pro kontrolu potravin léčiv) upozorňuje, že tato léčba u pacientů zvyšuje...
lékárna,lékárník
Lekárnici: Sme pripravení na elektronické zdravotníctvo?
Slovenskí lekárnici sú pripravení na plné zavedenie elektronického zdravotníctva, známeho ako e-zdravie od nového roka. Je to hlavné posolstvo víkendového a jubilejného XXX. Snemu Slovenskej lekárnickej komory. Na výročnom Sneme sa zúčastnili prezidenti lekárskej komory a...
Rexlux
Pyrózu u některých pacientů zhoršují psychické faktory
Pacienti s pyrózou (pálením žáhy), kterým nepomáhá standardní léčba, a přitom nemají zjištěný reflux, trpí vyšším stresem a zhoršenou kvalitou života. Podle nové studie však zároveň symptomy pacientů s potvrzeným gastroezofageálním refluxem (GERD), kteří...
Těhotenský test
Testy ženské plodnosti nejsou spolehlivé
Testy ovariální rezervy, jejichž ceny se v českých podmínkách pohybují mezi 600 až 1 000 Kč, jsou zřejmě zbytečným vyhazováním peněz. Tvrdí to nová studie, podle níž tyto testy šanci na početí určit nedokáží. Nebo aspoň ne do budoucna. Tyto testy plodnosti stanovují...