Zprávy české lékárnické komory

Stahování přípravku SENTACURIN z úrovně pacientů
6. 2. 2019 | Státní ústav pro kontrolu léčiv informoval o stahování dvou šarží léčivého přípravku SENTACURIN z úrovně pacientů z důvodu závady v jakosti.

Stahují se dvě šarže léčivého přípravku SENTACURIN od pacientů z důvodu podezření na závadu v jakosti. Jedná se o šarže 17N203A a 18N101A.

Více informací zde: http://www.sukl.cz/sukl/statni-ustav-pro-kontrolu-leciv-informuje-o-stahovani-1