Seriál o víně

vinoSlovo úvodem
Pro všechny milovníky vína z řad farmaceutů jsme připravili seriál o víně, zaměřený také na příznivý účinek na zdraví, který se dostavuje při jeho střídmé konzumaci. Autorem...
24. Arabové a konzumace vína
Evropa v současné době čelí masivnímu přesunu převážně arabských obyvatel z jejich domovů do převážně křesťanské Evropy. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky...
22. Připijme si šampaňským
Šumivé víno se vyrábí dvojím fermentačním procesem. První probíhá v sudech a druhý v lahvích. Druhého kvašení se dosáhne přidáním kvasinek a cukru. „Šampaňské“ pochází ze...
20. Příchod vína do Čech
Čechy patří k nejsevernějším vinařským oblastem. První vinnou révu na území Čech pěstovali keltští Bójové v 7. století a pití vína je v Čechách doloženo již v 6. století...
18. Habáni a moravské víno
Vinařství na Moravě bylo v 16. století výrazně ovlivněno přistěhovalci ze Švýcarska, Tyrolska, Bavorska, Itálie a Holandska, které Moravané nazývali „habány“. Dodnes po nich...
16. Dealkoholizované víno
Víme, že pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, jako je srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, hypertenze či diabetes mellitus, je mírné popíjení vína zdraví prospěšné....
14. Otázky a odpovědi při chutnání vína
Při seminářích o pití vína se vyskytovaly otázky, na které se článek snaží odpovědět. Týkaly se existence různých druhů vín a jejich zdravotního významu. Vedle výroby bílého,...
13. Mýty a fakta o víně
Po celou dobu, co píšeme a přednášíme o víně, narážíme na spoustu nejrůznějších otázek týkajících se původu vína, jeho pití nebo zdravotního významu. Otázky byly většinou...
12. Jaký alkohol je pro naše zdraví nejlepší
Již mnoho let probíhají výzkumy, které prokazují příznivý vliv konzumace alkoholických nápojů na celkovou a hlavně kardiovaskulární mortalitu, na níž mají největší podíl infarkt...
11. Tolerance k alkoholu
Tolerance k alkoholu úzce souvisí s pocity, jimž po konzumaci alkoholu říkáme dobrá nálada, špička, opilost a návyk na alkohol s jeho finálním stadiem, které se nazývá chronický...
10. Stáří a pití alkoholu
Střídmá konzumace alkoholu snižuje riziko kardiovaskulárních chorob, zejména infarktu myokardu, a to až o 60 %, snižuje riziko onemocnění periferních tepen, riziko vzniku cévní mozkové...
9. Svatomartinské víno
Traduje se, že zvyk popíjení mladého vína na svátek Martina vznikl v Čechách již v 18. století za panování císaře Josefa II. (1780–1790). I když se v některých regionech tato...
8. Příchod vína do Čech a na Moravu
Stoupající zájem o vinařství a víno přinesly poznatky z poslední doby o příznivém působení malého množství vína na výskyt infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, hypertenze i...
7. Víno jako lék
Kdy lidé začali považovat víno za lék, nevíme. Jistě tomu tak bylo již v prehistorických dobách, o nichž však nemáme žádné písemné zprávy. O tom, jak bylo použito vína jako...