Odborné aktuality

Rezistentní tuberkulóza se bude dál šířit

Pacient s TBC

21.6.2017 |

Foto: Shutterstock

Ve čtyřech nejhůře postižených zemích (Indie, Filipíny, Rusko a Jihoafrická republika) bude až do roku 2040 dál přibývat případů rezistentních forem tuberkulózy. Podle studie, zveřejněné v Lancet Infectuous Diseases je příčinou spíše zvýšený přenos těchto forem nemoci mezi lidmi, než aby šlo o důsledek vzniku kmenů, rezistentních vůči antituberkulotikům. Lepší přístup k léčebným programům sice v uvedených zemích snižuje výskyt rezistentních forem TBC, přesto se však nedaří samotný problém vymýtit. Současný přístup nedokáže epidemii zastavit.

Výzkumníci proto doporučují, aby se léčba kombinovala s metodami prevence šíření choroby, jako je včasná detekce, snížení počtu pacientů, kteří nedokončují léčbu, a poskytování léčby „na míru“, závisející na tom, na jaké léčivo je kmen citlivý. „Tato studie využila komplexní model, který shromáždil dostupná data z různých zdrojů ze čtyř zemí, nejvíce zasažených rezistentní TBC. Naše zjištění naznačují, že počet případů v příštích dvou dekádách dále poroste, ale jen menší počet z nich způsobí získaná rezistence na antituberkulózní léčbu. Přenos z člověka na člověka tak bude hlavní příčinou šíření rezistentní TBC v těchto zemích,“ uvedla dr. Aditya Sharma z amerického

Centers for Didease Control and Prevention. Podle posledních odhadů se každý rok objeví 10,4 miliónů nových případů TBC, které globálně způsobí až 1,8 milionů případů úmrtí. Téměř 40 % případů rezistentní tuberkulózy se vyskytuje v Rusku, Indii, na Filipínách a v JAR. Celkově bylo v roce 2015 zaznamenáno 230 000 případů rezistentní tuberkulózy. TBC se dá léčit kombinací antibiotických léčiv. Následkem častého používání a nevhodného používání (jako je například použití nesprávného léku nebo nedokončení celé doby léčby) se u baktérií může vyvinout rezistence, uváděná jako získaná rezistence.

Existují dvě formy rezistentní TBC. Jedna z nich je multirezistentní (MDR), která je rezistentní vůči více než jednomu z léků první volby proti této nemoci. Druhou pak je extenzivně rezistentní (XDR), která je navíc rezistentní vůči fluorochinolonům a nejméně jedné z hlavních tříd druhořadých injekčně podávaných léků (aminoglykosidy, thioamidy, cykloserin a kyselina aminosalicylová). Léčba XDR TB trvá až dva roky a spočívá v denním injekčním podávání toxických léčiv, která mohou způsobit závažné nežádoucí účinky (např. ztrátu sluchu, psychózu apod.) Na MDR umírá zhruba 40 % pacientů, na XDR kolem 60 % pacientů.

Zdroj: Lancet Infectuous Diseases

Autor: uza