Představení advokátní kanceláře KMVS

 

Kdo je Mgr. Libor Štajer

Libor Štajer je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS.  Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a již během studia získal cenné pracovní zkušenosti jako account manager v reklamní agentuře AETNA, spol. s r.o. a při pracovní stáži v USA. Začátek své právní praxe pak  v AK Winter & spol. spojil především s  reklamou, médii a autorským právem. Právní praxi vykonává více než 15 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS.

Mgr. Štajer se specializuje na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva. Během své praxe četně publikoval a spolupracoval s řadou médií a současně se věnuje přednáškové a lektorské činnosti v oblasti farmaceutického a zdravotnického práva.

Advokátní kancelář KMVS

Mgr. Lucie Macáková
dlouhodobě spolupracuje sadvokátní kanceláří KMVS. Je absolventkou oborů veřejná správa aprávo Právnické fakulty Západočeské univerzity vPlzni. Specializuje se na oblast farmaceutického práva (zejména marketing, distribuci, cenovou regulaci astanovení úhrad léčivých přípravků) azdravotnického práva. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti zoblasti reklamního práva. Dlouhodobě se věnuje problematice potravinového práva, včetně výživových azdravotních tvrzení při označování potravin. Lucie poskytuje právní pomoc při zastupování klientů vřízeních před správními orgány. Publikuje vodborném tisku avěnuje se též přednáškové činnosti.
JUDr. Antonín Valuš Ph.D.
v minulosti působil ve veřejném sektoru jako právník na Ministerstvu zdravotnictví ajako koordinátor právních činností ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého vOlomouci av praxi se specializuje na farmaceutické azdravotnické právo se zaměřením na problematiku regulace reklamy aregulatory compliance voblasti léčivých přípravků. Otéto problematice rovněž publikuje vodborném tisku apřednáší.
JUDr. Lenka Vlková
absolvovala vroce 2011 Právnickou fakultu Univerzity Palackého vOlomouci. Po ukončení studií získala zkušenosti voblasti generální praxe vněkolika advokátních kancelářích. Pracovala též jako právník na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví, kde se věnovala problematice regulace cen aúhrad léčivých přípravků aobecné farmacii. Od roku 2013 se specializuje na oblast farmaceutického azdravotnického práva asprávního práva obecně. Vadvokátní kanceláři KMVS působí od září 2015.
Mgr. Petra Maryšková
působí vadvokátní kanceláři KMVS od června 2008. Vroce 2008 absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity vBrně. Během studia již působila vjedné brněnské advokátní kanceláři. Svou právní praxi vykonává především voblasti práva občanského, obchodního apracovního, zároveň se věnuje tématice spotřebitelských soutěží ainsolvenčního řízení apředevším všem právním aspektům souvisejícím skosmetickými přípravky. Má zkušenosti se zastupováním klientů vsoudních řízeních, např. vobchodních sporech. Publikuje vodborném tisku.