Pravidla elektronického vzdělávání TEVApoint.cz

 1. Za úspěšné absolvování jednoho tématu elektronického vzdělávání se považuje úspěšné vyplnění testu pod prezentací.
 2. Absolvování testu není vázáno na shlédnutí prezentace, ale řada testových otázek se k prezentaci přímo váže a je možné v ní najít správné odpovědi.
 3. Každá otázka v testu má 3 možnosti odpovědí, vždy je alespoň jedna správná. Může být i více správných odpovědí.
 4. Za správné zodpovězení otázky se považuje označení všech možných správných odpovědí. Správně zodpovězená otázka je v rámci testu ohodnocena 1 bodem.
 5. Za částečně správné zodpovězení se považuje označení alespoň jedné správné odpovědi. V tomto případě je bodový zisk 0,5 bodu.
 6. Za nesprávné zodpovězení se považuje označení špatné odpovědi, bez ohledu na další možný výběr správných odpovědí. Uchazeč nezískává žádný bod.
 7. Aby byl test považován za úspěšný, musí být dosaženo 80 % možných bodů.
 8. Po absolvování testu se uchazeč rovnou dozví, zda v testu vyhověl.
 9. Neúspěšně absolvovaný test je možné několikrát opakovat.
 10. Po úspěšném absolvování testu je možné si vygenerovat a vytisknout certifikát, který zůstává uložen. K jeho tisku je možné se kdykoli vrátit.
 11. Seznam úspěšných řešitelů je každý měsíc odeslán k evidenci na České lékárnické komoře.
 12. Jednotlivé vzdělávací kurzy pro farmaceuty i farmaceutické asistenty jsou platné 12 měsíců.