Časopisy pro farmaceuty

cs_farmacieČeská a slovenská farmacie
Časopis má více než šedesátiletou tradici postavenou na společné publikační činnosti českých a slovenských farmaceutických odborníků. Zveřejňuje původní práce, odborné přehledy i krátká sdělení z oblasti farmacie a příbuzných oborů, po kladném posouzení recenzentů, či případných úpravách podle jejich připomínek. Dále informuje o výzkumu léčiv syntetických i přírodních, o farmakokinetice, technologii nových lékových forem, o produkci léčivých rostlin, dějinách farmacie, o projektech realizovaných při poskytování farmaceutické péče apod.
praktické lékárenstvíPraktické lékárenství
Časopis svými aktuálními odbornými články a případy z praxe oslovuje lékárníky i ostatní farmaceuty, obohacuje jejich profesní rozhled a přispívá ke zdokonalování jejich každodenní práce. Vychází od roku 2005 a je vydáván ve spolupráci s Českou farmaceutickou společností ČLS JEP, z. s. Všechny jeho publikované články procházejí recenzí a časopis je indexován/excerpován v Bibliographia medica čechoslovaca a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
remediaRemedia
Odborný dvouměsíčník, vydávaný tiskem od roku 1991, je dostupný také na webových stránkách. Přináší nejmodernější poznatky současné medicíny a farmakologie. Špičkoví autoři, nezávislé recenzní řízení a pečlivá práce redakční rady časopisu složené z předních představitelů jednotlivých oborů jsou zárukou objektivity a kvality prezentovaných údajů.
casopis lekarnikuČasopis českých lékárníků
Měsíčník České lékárnické komory vydávaný od července 1999. Je distribuován všem členům ČnLK.
OnkofarmacieOnko Farmacie
Odborný časopis věnovaný onkologické farmacii určený pro lékárenskou a klinickou praxi. Zabývá se přípravou cytostatik, přehledy klinických a preklinickýchstudií, interakcím léčiv používaným v onkologii, podpůrné léčbě a také komunikaci s pacientem, kterého potkalo onkologické onemocnění.