Odborná literatura

Dietologie Klinická dietologie a výživa, MUDr. L. Zlatohlávek a kol., Current Media 2016
Zatím nejrozsáhlejší česká publikace o problematice výživy v prevenci i léčbě nemocí. Zahrnuje problematiku dětí i dospělých, část obecnou i speciální tedy výživu u jednotlivých onemocnění a také výživu enterální a parenterální.
Knihu je možné si objednat na stránkách nakladatelství s 5% slevou. Slevový kupón: Kardio
klinick-farmakologie-IIKlinická farmacie II, J. Vlček, D. Fialová, Grada 2014
Kniha je určena pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, je potřebná i pro předatestační a postgraduální přípravu.
barevny-atlas-farmakologieBarevný atlas farmakologie, H. Lüllmann, K. Mohr, L. Hein, Grada 2012
Překlad 4. anglického, zcela přepracovaného a rozšířeného vydání. Je určen zejména studentům medicíny, farmacie a biologických věd jako základní přehled o farmakologii a slouží jako pomůcka k jejímu zopakování.
farmakologieFarmakologie, J. Slíva, Triton 2012
Armamentárium léčiv užívaných lékaři i jen několik málo let po ukončení studia na vysoké škole se tak výrazně mění a mnohdy je velmi složité se v dané oblasti rychle zorientovat. Snahou tohoto textu je tomu alespoň částečně napomoci a poskytnout čtenáři velmi zjednodušený pohled na aktuální farmakologii.
klinick-farmakologie-IKlinická farmacie I, J. Vlček, D. Fialová, Grada 2009
První učebnice klinické farmacie u nás je primárně určena pro pregraduální vzdělávání v oboru klinická farmacie, nezbytná je ale i pro předatestační a postgraduální přípravu.
Farmakologie, J. Martínková, Grada 2007
Základní učebnice pro studenty zdravotnických oborů na lékařských a zdravotně sociálních fakultách i vyšších odborných školách.
farmakologie-v-kostceFarmakologie v kostce, S. Hynie, Triton 2006
Obor farmakologie se velmi rychle rozvíjí, do praxe je každoročně zaváděno mnoho nových léčiv. Tato skutečnost vedla k vydání druhého, přepracovaného vydání Farmakologie v kostce.
Technologie léků, Milan Chalabala et al., Galén 2001
Doprodej druhého vydání. Vysokoškolská učebnice vznikla spoluprací učitelů kateder farmaceutické technologie farmaceutických fakult a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Autorsky se podílela i řada význačných odborníků z oblasti technologie léků. Publikace je určena nejen studentům, ale i pro další vzdělávání v tomto oboru.
Naše zdravotnictví a lékárenství v EU, J. Pešek, J. Pavlíková, Grada 2005 / elektronická kniha
Publikace je určena jako příručka pro subjekty působící v oblasti zdravotnictví v období po vstupu ČR do Evropské unie.