O projektu

Portál TEVApoint.cz jsou internetové stránky určené odborné veřejnosti z řad lékárníků a farmaceutických asistentů a dále všem farmaceutům, kteří se v rámci své profese zabývají léky, lékovou legislativou a politikou, farmakoekonomikou, provozem lékáren a ostatními činnostmi blízkými farmacii. Stránky připravuje a spravuje společnost Medical Tribune, která se ve svých titulech dlouhodobě zabývá klinickou medicínou, lékárenstvím a zdravotnickými tématy obecně.

Zpravodajství a Diagnóza

Stránky jsou členěny do čtyř hlavních sekcí. Sekce Zpravodajství přináší zdravotnické aktuality zaměřené na farmacii a lékárenství. Publikované zprávy se týkají aktuálního politického dění i novinek ve výzkumu a klinické praxi. Samostatná sekce Diagnóza pak vybírá pouze odborné aktuality, tedy novinky v léčbě a zprávy z lékařských kongresů. Diagnóza je rozdělena do dalších podsekcí věnovaných konkrétní chorobě. Důraz bude kladen především na choroby civilizační. Zpravodajství i Diagnóza jsou pravidelně aktualizovány a pro vstup do těchto sekcí není třeba registrace.

Vzdělávání a Z praxe

Další dvě sekce jsou opět určeny pouze pro farmaceuty a farmaceutické asistenty, ale vstup je umožněn pouze registrovaným návštěvníkům webu. Registrovat se prostřednictvím registračního formuláře se může každý farmaceut nebo farmaceutický asistent, který získá vstupní kód od společnosti TEVA. Tento kód přidělují reprezentanti společnosti TEVA, případně je možné si ho vyžádat při registraci.

Sekce Vzdělávání obsahuje edukační kurzy akreditované Českou lékárnickou komorou. V každém z nich je možné projít si několik přednášek a vyplnit vědomostní testy. Za jejich úspěšné absolvování získá účastník e-learningového kurzu certifikáty nebo kredity do celoživotního vzdělávání.

V Sekci Z praxe najdete nástroje užitečné pro vlastní chod lékárny, jako jsou materiály pro pacienty ke stažení, daňové kalkulačky a další pomůcky, které usnadní a zefektivní každodenní provoz lékárny.

Do dalších sekcí jsme soustředili užitečné odkazy, aktuální přehled odborné literatury a tisku, přehled fyzických vzdělávacích akcí, odkazy na platnou legislativu a další informace.

Při přípravě stránek stále sledujeme aktuální dění, na které se snažíme reagovat. Pokud nám chcete sdělit vaše připomínky, požadavky a náměty na vylepšení obsahu, využijte prosím kontaktní formulář. Naším přáním je, aby stránky TEVApoint.cz pro vás byly v mnoha směrech užitečné a staly se prvním místem, kde budete hledat informace důležité pro vaši farmaceutickou praxi.

Redakce TEVApoint.cz