Nebojte se zachránit život

 

Česká lékárnická komora ve spolupráci s firmou Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. uskuteční v týdnu od 4. září do 10. září 2017 kampaň s názvem Nebojte se zachránit život, a to v rámci Světového dne první pomoci, který je stanoven na druhou zářijovou sobotu, v letošním roce na 9. září. Kampaň je zaměřena na jednu z nejdůležitějších činností – záchranu lidského života.

 

 

Praktická proškolení lékárníků – jak se přihlásit?

Ve spolupráci s firmou Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. jsou připraveny praktické nácviky, které povede MUDr. Jiří Pokorný, školitel webinářů, které již proběhly.  Budou probíhat v rámci okresních sdružení lékárníků. Celkem se uskuteční šedesát školení.

Finanční prostředky na jednotlivá školení budou použity z prostředků ČLnK, nikoli z prostředků OSL. Jednotlivá školení (v délce 120 minut) budou vypsána pro patnáct účastníků z důvodu zachování interaktivnosti.

Přihlášení na semináře bude na webu ČLnK www.lekarnici.cz (sekce Vzdělávání). Termíny budeme vypisovat průběžně.

Jak bude probíhat přihlašování do kampaně?

Do kampaně Nebojte se zachránit život se mohou jednotlivé lékárny hlásit přes portál www.lekarnici.cz od 1. 4. 2017 do 14. 7. 2017. Plakáty a materiály pro pacienty budou distribuovat obchodní zástupci firmy Teva během srpna 2017. Do kampaně se bude moci přihlásit kterákoliv lékárna. Absolvování webinářů nebo praktického semináře není podmínkou pro přihlášení do kampaně, přesto tato školení doporučujeme.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Ing. Marii Hajdukovou (hajdukova@lekarnici.cz) z oddělení vzdělávání.

Materiály ke kampani ke stažení

Akreditovaný  kurz Kardiopulmonální resuscitace

Kurz akreditovaný ČLnK ohodnocený 4 kreditními body  je dostupný v sekci Edukace.

Webináře a videa

ČLnK uspořádala v rámci přípravy lékárníků již dva webináře na téma kardiopulmonální resuscitace   21. 2. a 14. 3. Další  webinář na téma Léčba anafylaktických reakcí proběhl 5. 6.

Před letní sezónou je užitečné shlédnout i video Dušení cizím tělesem.