Nebojte se zachránit život 3. ročník

Česká lékárnická komora ve spolupráci s firmou Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. uskuteční v týdnu od 9. září do 15. září 2019 již třetí ročník kampaně s názvem „Nebojte se zachránit život“ v rámci Světového dne první pomoci, který je stanoven na druhou sobotu v září, v letošním roce na 14. září.

Kampaň je zaměřena na jednu z nejdůležitějších činností a tou je záchrana lidského života. Ve spolupráci s firmou Teva Pharmaceuticals CR s.r.o. připravila Česká lékárnická komora pro své členy i farmaceutické asistenty v letošním roce 45 seminářů praktického nácviku první pomoci s dvěma školícími týmy – firmou POMAMED a firmou Jak zachránit život. Obsah seminářů byl rozšířen oproti předchozím ročníkům o nácvik aplikace adrenalinového autoinjektoru a zástavy masivního zevního krvácení. Základní techniky kardiopulmonální resuscitace (KPR) včetně použití externího defibrilátoru, které byly předmětem seminářů již v letech 2017 a 2018 zůstaly nedílnou a nejdůležitější částí seminářů.

V roce 2017 byly připraveny také dva webináře na téma kardiopulmonální resuscitace, které je možné shlédnout ze záznamu zde (kód akce: 18113 a 18112).

Obsahem prvního webináře je seznámení s postupy při bezpečném provádění KPR u dospělých a u dětí. Tyto základní postupy by měli ovládat všichni občané, zvláště pak zdravotníci. Obsahem druhého webináře je rozšířená KPR u dospělých, specifické příčiny srdeční zástavy a specifika resuscitace, příčiny bezvědomí, KPR v dětském věku a postupy u dušení cizím tělesem u dětí a u dospělých.

Přihlášení lékáren

Jednotlivé lékárny se mohou do kampaně „Nebojte se zachránit život“ hlásit  od 12. 7. 2019 do 4. 8. 2019 na tomto odkazu: https://www.lekarnici.cz/Pro-cleny/Karta-clena.aspx  (Karta člena – Moje lékárna).

Přihlášené lékárny dostanou materiály v tištěné podobě přes jimi zvolenou distribuci minimálně týden před kampaní. Do kampaně se může přihlásit jakákoliv lékárna. Absolvování webinářů nebo praktického semináře není podmínkou pro přihlášení do kampaně. OOVL se mohou přihlásit mailem na jindrova@lekarnici.cz.

Výuková videa první pomoci

natočená s MUDr. Jiřím Pokorným, Ph.D. ve spolupráci se společností Teva najdete v sekci Edukace:

Grafické podklady k tištěným materiálům

Praktické rady k první pomoci během různých krizových situací naleznete také na pacientském webu www.lekarnickekapky.cz v sekci „Nebojte se zachránit život″. Web obsahuje několik článků popisujících život ohrožující situace i způsob jejich řešení.

Fotografie z praktického kurzu konaného 30. května v Českých Budějovicích
Lektoři: Barbora Kováčová a Peter Stanko

 
   
   
   

Z předchozích ročníků: