Kontinuální vzdělávání farmaceutů – podzim 2017

Účastníci podzimního cyklu přednášek pořádaných společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. a zařazených do celoživotního vzdělávání ČLnK mohli v říjnu 2017 vyslechnout tato sdělení:

 • Kineziologické tejpování, aneb takové ty barevné pásky (vč. možnosti praktického nácviku)
  Mgr. Pavel Leština, DiS., Škola tejpování – hlavní lektor
 • Inhalační systémy v léčbě chronických nemocí s bronchiální obstrukcí
  prim. MUDr. Viktor Kašák, LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí
 • Správná inhalační technika – praktický nácvik a edukace
  Eva Kašáková, vrchní sestra – Lerymed + předsedkyně Sekce pneumologických sester ČAS
 • Co by měl farmaceut vědět o srdečním selhání
  prof. MUDr. Jaromir HRADEC, CSc. FESC., III. Interní klinika VFN Praha
 • Současné užívání a zneužívání ATB a související problémy
  doc. MUDr. Helena Žemličková, PhD, Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a FNHK
 • Management léčby bolesti pro všechny stupně
  doc. MUDr. Luboš Holubec, Oddělení klinické onkologie, Nemocnice Na Homolce Praha