Kontinuální vzdělávání farmaceutů – podzim 2016

Během podzimního cyklu kongresů pořádaných  v říjnu a listopadu 2016 farmaceutickou společností Teva Pharmaceuticals CR, s. r. o. v rámci podpory celoživotního vzdělávání farmaceutů, mohli účastníci vyslechnout následující přednášky:

 • MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D., POMAMED, s.r.o.
  Pravdy, mýty a největší chyby v poskytování neodkladné péče (včetně možnosti praktického  nácviku)
 • MUDr. Jiří Jenšovský, CSc., Klinická endokrinologie a Osteocentrum ÚVN, Praha
  Praktické aspekty léčby osteoporózy v běžné lékárnické praxi
 • Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., III. interní gerontologická a metabolická klinika FN HK
  Principy péče lékárníka o diabetika a edukace pacienta (aplikační techniky inzulinu vč inzulinové pumpy, edukace podiatrické péče) (včetně praktických  ukázek)
 • Mgr. Libor Štajer – advokátní kancelář KMVS
  Lékárna v síti paragrafů aneb aktuální právní témata v lékárenství

  • aktuální změny v legislativě – novelizace ZoL – aktuální vývoj, stav a obsah
  • novinky odpovědnost lékárníka (resp. odpovědnost lékárníka obecně) – výklad lege artis apod.
  • cenotvorba

Teva logo