Kontinuální vzdělávání farmaceutů – podzim 2015

Podzimní cyklus kongresů pořádaných společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. v listopadu 2015 a zařazených do celoživotního vzdělávání ČLnK měl následující program:

 • Prof. MUDr. Jan Kvasnička,DrSc., Tromboembolické centrum III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
  Přehled současné antikoagulační terapie
 • Prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc., Klinika dětského a dorostového lékařství  1. LF UK a VFN v Praze
  Výživa dětí předškolního a školního věku (racionální, alternativní, léčebná – diety)
 • Rudolf Matějka, odborný konzultant, Androsa, s.r.o.
  Výběr a vystavení zboží řídíme, nebo se jen řítíme
  Out of the box – zrcadlo pro lékárnu (marketing a etika)
 • Advokátní kancelář Marečková,Mgr. Martin Dymáček, Mgr.Martin Schimmer
  Právní aktuality  – novinky ve zdravotnickém a farmaceutickém právu (aktuální a očekávané)

Teva logo