Kontinuální vzdělávání farmaceutů – jaro 2019

Společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. uspořádala jarní cyklus KVF s těmito tématy:

 • Nové postupy v léčbě obezity
  prim. MUDr. Petra Šrámková, OB klinika a. s.
 • Zdravá výživa i hmotnost v pohodě aneb  jak jde zajistit i bez počítání kalorií a jiných nepřirozených restrikcí
  PharmDr.  Margit Slimáková
 • Základní pravidla současného  – optimálního hojení ran  a  chyby, které  se v  praxi provádějí
  prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc
 • Je to jen stáří – aneb které syndromy přicházejí s věkem častěji
  doc. MUDr. Iva Holmerová  ,Ph.D. , Gerontologické centrum  Praha,
 • Farmaceuti pod tlakem paragrafů aneb jaké změny s dopadem na činnost lékáren se připravují
  Mgr. Libor Štajer – Advokátní kancelář KMVS