Kontinuální vzdělávání farmaceutů – jaro 2017

Účastníci jarního cyklu přednášek pořádaných společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. a zařazených do celoživotního vzdělávání ČLnK mohli v dubnu a květnu 2017 vyslechnout tato sdělení:

 • MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D., POMAMED, s.r.o.
  Nejčastější úrazy a akutní stavy u dětí (vč. možnosti praktického nácviku)
 • Mgr. Libor Štajer – advokátní kancelář KMVS
  Lékárna v síti paragrafů aneb aktuální právní témata v lékárenství
 • Doc. MUDr. Jiří Hovorka. CSc., Neurologické oddělení, epileptologické a neuropsychiatrické centrum, Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
  Epilepsie – aktuální pohled na klíčové body diagnostiky a léčby
 • PharmDr. Ivana Tašková, Oddělení klinické farmacie – Psychiatrická nemocnice Bohnice
  Výběr psychofarmak (antidepresiv a antipsychotik) s ohledem na komorbidity pacienta
 • MUDr. Zdenka Adamová, soukromá pediatrická praxe Brno
  Plenková dermatitida a kolika u batolat v praxi pediatra

KVF_jaro 2017_1KVF_jaro 2017_3

Teva logo