Kontinuální vzdělávání farmaceutů – jaro 2016

Jarní cyklus kongresů pořádaných společností Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. v květnu a červnu 2016 a zařazených do celoživotního vzdělávání ČLnK  měl následující program:

 • MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D., POMAMED, s.r.o.
  Nová resuscitační doporučení v lékárenské praxi (vč. možnosti praktického nácviku)
 • Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
  Odvykání kouření
 • Mgr. Libor Štajer, KMVS, advokátní kancelář s.r.o.
  Lékárna v síti paragrafů aneb aktuální právní témata v lékárenství

  • výdeji léčivých přípravků mimo lékárnu (e-shopy; výdejní/prodejní automaty a výdej vyhrazených léků mimo lékárny);
  • rozdělení, označení a propagaci produktů z odlišných produktových skupin za účelem jejich nabídky pacientům;
  • připravované regulaci reexportů humánních léčivých přípravků v novele zákona o léčivech s vysvětlením dopadů do praxe lékárníků.
 • MUDr. Jaroslav Hulvert, Iscare – Centrum asistované reprodukce (Praha)
  Vývoj, současné možnosti a budoucnost asistované reprodukce
 • MUDr. Pavel Frühauf, CSc., MUDr. Šárka Fingerhutová, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN v Praze a 1. LF UK
  Eubiotika a jejich význam pro lidský organismus
KVF Praha 30. 4. 2016

KVF Praha 30. 4. 2016

Teva logo