Kontinuální vzdělávání farmaceutů – podzim 2018

Společnost Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. uspořádala na podzim 2018 v rámci KVF tento program:

 • Lékové interakce při používání antipsychotik
  doc. MUDr. Martin Anders, PhD, Psychiatrická klinika VFN Praha 2
 • Farmakologická a nefarmakologická léčba závrativých stavů
  doc. MUDr.  Jaroslav Jeřábek, CSc., Neurologická klinika FN Motol
 • Erektilní dysfunkce (etiologie, diagnostika a možnosti terapie)
  MUDr. Taťána Šrámková, CSc., Urologická klinika a Sexuologický ústav Praha
 • Penis a jeho zvládání
  doc. PhDr. Laura Janáčková , CSc, Sexuologický ústav Praha,
 • Zanedbávání ve výživě dětí
  prim. MUDr. Pavel Frühauf, Pediatrická klinika VFN Praha 2
 • Novinky v oblasti práva a legislativy
  Mgr. Libor Štajer – Advokátní kancelář KMVS