Kontinuální vzdělávání farmaceutů – KVF TEVA

Farmaceutická společnost TEVA, v součinnosti s Českou lékárnickou komorou a Českou asociací sester, dlouhodobě podporuje akreditované vzdělávání lékárníků a farmaceutických asistentů. Usnadňuje tak těmto profesním skupinám získávání povinných kreditů či certifikátů.

Vzdělávání je možné absolvovat jednou ze dvou forem. Tou první je elektronické vzdělávání neboli e-learning. Každý rok jsou pro zájemce zpracovány čtyři nová témata  garantovaná odborníkem. Druhou formou jsou fyzické vzdělávací konference, které probíhají dvakrát ročně, na jaře a na podzim, na různých místech republiky tak, aby byly dostupné co nejširšímu okruhu farmaceutů.

Historie KVF

Připravili jsme pro vás stručný přehled programu předcházejících ročníků a reportážní video z Prahy, kde se konference konala na podzim roku 2016.

 

Reportáž z akce konané 12. 11. 2016, DAS, Praha