Kalendář akcí 2018/2019

AKCE ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY (ČLnK)

Prosinec
11. 12. AWG – PGEU / MKO
11. 12. Vědecká rada FaF UK Hradec Králové

Termíny jednání ČLnK a dalších akcí

AKCE ČESKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České farmaceutické společnosti

AKCE ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

AKCE SEKCE NEMOCNIČNÍHO LÉKÁRENSTVÍ


Kalendář akcí Sekce nemocničního lékárenství