Kalendář akcí 2019

 

KONGRES ADHERENCE
Květen
23. 5. Opava – kongresovém centru hotelu Katharein 
Pozvánka s  programem [PDF]

 

KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ FARMACEUTŮ JARO 2019
Červen
15. 6. Brno – kongresové centrum hotelu Holiday Inn
Pozvánka s programem [PDF]
Přihláška k účasti na kongresu ke stažení [PDF]

 

AKCE ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY (ČLnK)

Květen
14. 5. EPPF – PGEU
15. 5. AWG – PGEU
17. 5. Představenstvo ČLnK Opava
18. 5. Konference mladých lékárníků Opava
Červen
6. 6. Představenstvo ČLnK Praha
10. 6. EXCO – PGEU
11. až 12. 6. GA – PGEU
27. 6. Představenstvo ČLnK Praha
Červenec
10. 7. AWG – PGEU
16. 7. Představenstvo ČLnK Praha
Srpen
27. 8. Představenstvo ČLnK Praha
Září
10. 9. GA , EWG – PGEU
11. 9. AWG – PGEU
17. 9. Představenstvo ČLnK Praha
21. 9. Porada předsedů OSL Praha
Říjen
4. 10. Představenstvo ČLnK Ostrava
4. až 6. 10. Lékárnické dny Ostrava
15. 10. EPPF – PGEU
16. 10. AWG – PGEU
17. 10. Představenstvo ČLnK Praha
19. 10. Oslava kvýročí 50 let FaF Hradec Králové
31. 10. Představenstvo ČLnK Benešov
Listopad
1. až 2. 11. XXIX. sjezd delegátů ČLnK – Benešov
15. až 17.11. Kongres nem.lékárníků
13. 11. EXCO – PGEU
14. 11. GA – PGEU
Prosinec
10. 12. AWG – PGEU

Termíny jednání ČLnK a dalších akcí

AKCE ČESKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

Červen
7. 6. XXIII. pracovní den klinické farmacie, Praha
Říjen
4. až 6. 10. XXXV. lékárnické dny, Ostrava
Listopad
15. až 17. 11. 23. kongres nemocničních lékárníků, Brno
21. 11. až 23. 11. XXI. sympozium klinické farmacie René Macha, Mikulov

Kalendář dalších akcí České farmaceutické společnosti

AKCE ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

AKCE SEKCE NEMOCNIČNÍHO LÉKÁRENSTVÍ

Kalendář akcí Sekce nemocničního lékárenství