Kalendář akcí 2018

AKCE ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY (ČLnK)

Duben
17. až 18. 4. AWG, Economics – PGEU / MKO
18. 4. Pracovní den SNL ČFS
20. 4. Představenstvo ČLnK, Olomouc
21. 4. Lékárnický sněm (9.00 až 13.00), Olomouc
Porada předsedů OSL (14.00 až 16.00), Olomouc
27. až 28. 4. 12. Kongres praktického lékárenství
Květen
8. až 9. 5. AWG, PIWG – PGEU / MKO
15. 5. Představenstvo ČLnK Praha
Konference mladých lékárníků Opava
Jarní konference
Červen
5. 6. Představenstvo ČLnK, Praha
7.až 9. 6. General Assembly EAHP
12. 6. Vědecká rada FaF UK HK
18. až 19. 6. EXCO, GA – PGEU / LCH

Termíny jednání ČLnK a dalších akcí

AKCE ČESKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České farmaceutické společnosti

AKCE ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

AKCE SEKCE NEMOCNIČNÍHO LÉKÁRENSTVÍ


Kalendář akcí Sekce nemocničního lékárenství