Kalendář akcí 2017

AKCE ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY (ČLnK)

Prosinec
6. 12. Představenstvo ČLnK Praha
12. 12. PGEU, AWG
12. 12. Vědecká rada HK

Termíny jednání ČLnK a dalších akcí

AKCE ČESKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České farmaceutické společnosti

AKCE ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

AKCE SEKCE NEMOCNIČNÍHO LÉKÁRENSTVÍ


Kalendář akcí Sekce nemocničního lékárenství

AKCE 2018