Kalendář akcí 2019

AKCE ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY (ČLnK)

Leden
8. 1. Představenstvo ČLnK Praha
15. 1. EWG – PGEU
16. 1. AWG – PGEU
25. až 27. 1. Zimní konference nem. lékárníků
29. 1. Představenstvo ČLnK Praha
Únor
12. 2. EPPF – PGEU
13. 2. AWG – PGEU
19. 2. Představenstvo ČLnK Praha
Březen
5. 3. Představenstvo ČLnK Praha
13. 3. AWG – PGEU
26. 3. Představenstvo ČLnK Praha
27. až 29. 3. Kongres EAHP
Duben
2. 4. EWG – PGEU
3. 4. AWG – PGEU
6. 4. Porada předsedů Praha
12. až 13. 4. Kongres praktického lékárenství Olomouc
17. 4. Představenstvo ČLnK Praha
27. až 28. 4. 20. Beskydský slet
30. 4. Představenstvo ČLnK Praha
Květen
14. 5. EPPF – PGEU
15. 5. AWG – PGEU
17. 5. Představenstvo ČLnK Opava
18. 5. Konference mladých lékárníků Opava
Červen
6. 6. Představenstvo ČLnK Praha
10. 6. EXCO – PGEU
11. až 12. 6. GA – PGEU
27. 6. Představenstvo ČLnK Praha
Červenec
10. 7. AWG – PGEU
16. 7. Představenstvo ČLnK Praha
Srpen
27. 8. Představenstvo ČLnK Praha
Září
10. 9. GA , EWG – PGEU
11. 9. AWG – PGEU
17. 9. Představenstvo ČLnK Praha
21. 9. Porada předsedů OSL Praha
Říjen
4. 10. Představenstvo ČLnK Ostrava
4. až 6. 10. Lékárnické dny Ostrava
15. 10. EPPF – PGEU
16. 10. AWG – PGEU
17. 10. Představenstvo ČLnK Praha
19. 10. Oslava k výročí 50 let FaF Hradec Králové
31. 10. Představenstvo ČLnK Benešov
Listopad
1. až 2. 11. XXIX. sjezd delegátů ČLnK – Benešov
15. až 17.11. Kongres nem.lékárníků
13. 11. EXCO – PGEU
14. 11. GA – PGEU
Prosinec
10. 12. AWG – PGEU

Termíny jednání ČLnK a dalších akcí

AKCE ČESKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České farmaceutické společnosti

AKCE ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

AKCE SEKCE NEMOCNIČNÍHO LÉKÁRENSTVÍ


Kalendář akcí Sekce nemocničního lékárenství