České zdravotnictví

Indiánské odpoledne v motolské nemocnici

Indiánské odpoledne

26.6.2017 |

Foto: Martin Gerold A.G.M.

Ve středu 21. června proběhlo na volném prostranství areálu Fakultní nemocnice v Motole další indiánské odpoledne, které pro dětské pacienty v rámci Indiánských prázdnin připravil kmen Teva, neboli dobrovolníci z řad zaměstnanců této farmaceutické společnosti. Oblíbená akce, jejímž smyslem je umožnit hospitalizovaným dětem účastnit se programu mimo nemocniční oddělení a posílit i jejich psychiku, se v největší české nemocnici konala již po devatenácté, indiánský tým dobrovolníků tradičního partnera akce do Motola přijel popáté. Za organizací Indiánských prázdnin stojí Klub Interaktivního domu a Mgr. Aleš Kysela, který se zábavného odpoledne též aktivně účastnil.

„Naše opakovaná účast ukazuje, že na tomto typu pomoci může vzniknout pozitivní závislost. Program připravuje tým dobrovolníků z řad našich zaměstnanců, ale jako každý tým musíme mít člověka, který nás všechny řídí a celou akci zastřešuje, což je Lenka Klepáčková. Především jí patří velký dík. Akce je připravována pro celý areál motolské nemocnice, přednostně však pro hospitalizované děti, jimž stav dovoluje opustit nemocniční lůžko a odpoledne se zúčastnit,“ uvedla Milada Sruji, členka indiánského kmene.

Jak dále prozradila hlavní organizátorka akce Lenka Klepáčková, příprava na indiánské odpoledne včetně porad a výroby různých rekvizit trvala přibližně jeden měsíc. Štěstí přálo především výběru termínu, protože počasí bylo opravdu nádherné a čas přijet do Prahy měla i patronka akce, zpěvačka Heidi Janků, jež obstarala hudební kulisu a strhla k tanci především malé pacientky.

„Zážitek, který jsme dětem mohli zprostředkovat, nás všechny naplnil velkou radostí a uspokojením. Myslím, že si dnešní odpoledne užili děti i jejich rodiče. Pro mnohé z nich to byly okamžiky, kdy po dlouhé době viděli své děti zase veselé. Ten tanec, který jsme tady dnes mohli sledovat, byl velmi spontánní.“ Kromě tance bylo hlavním úkolem malých účastníků vyzkoušet si, jak by obstáli v životě jako indiáni, tedy kdyby se řídili jen svými smysly. Děti plnily různé úkoly a sbíraly za ně razítka do svých indiánských pasů, se kterými procestovaly všechna stanoviště. Testovaly svůj zrak, čich, hmat, chuť i zrak, mohly si vyrobit barevné tričko nebo indiánský bubínek a s tím jim pomáhali právě dobrovolníci z indiánského kmene. Děti přišly se svými rodiči, některé i s dobrovolníky z nemocnice, kteří se starají o naplnění jejich volného času.

„Když jsem se této akce účastnila poprvé, byla jsem trochu rozpačitá, protože moje vystoupení pro děti jsou hodně živá a já jsme si uvědomovala, že nemocné děti si nemohou dovolit všechno, co děti zdravé,“ řekla na závěr zpěvačka Heidi Janků. „Ale za tu dobu, co na této akci spolupracuji, jsem se naučila, jak s dětmi pracovat. Když pak vidíte radost v očích dětí, uvědomíte si, že je to to nejmenší, co pro ně můžu udělat. Aby jim bylo alespoň chvilku dobře tam, kde jim lékaři vracejí zdraví.“

Autor: haš