Alzheimerova chorobaODBORNÉ TEXTY

Český Plán Alzheimer stále chybí | 23. 9. 2013

Mezinárodní alzheimerovská asociace Alzheimer’s Disease International (ADI) zveřejnila při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který si každoročně připomínáme 21....