Cookies

Náš web potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštevnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svúj souhlas můžete odmítnout zde.

EAHP

Practical Pharmaceutics, oborová Kniha knih

10. 4. 2016

Practical Pharmaceutics, oborová Kniha knih
    1. 2016 | Na kongresu EAHP byla představena nová, zcela zásadní oborová publikace. Tato kniha řeší problematiku farmacie ve vší její komplexnosti – od léčiva k pacientovi. Sami autoři knihu považují za mezinárodní guideline přípravy a použití léčiv na pozadí správné farmaceutické péče. O knize s názvem Practical Pharmaceutics, jejím obsahu a čtenářích, hovořila redakce Medical Tribune s šéfredaktorkou Yvonne Bouwman-Boerovou.

Impulsem ke vzniku této knihy byl fakt, že v evropských podmínkách neexistuje dílo podobného charakteru a univerzálnosti použití napříč drobným kulturním a legislativním rozdílům v jednotlivých státech Evropy. „Lékárníci a lékaři mají k dispozici Evropský lékopis, stejně jako lékopisy národní a brevíře, takové se však nevěnují tak široké tématice, jakou je životní cyklus léčiva,“ říká Yvonne Bouwman-Boerová. Zároveň přiznává, že Practical Pharmaceutics je dílo, jež se inspirovalo podobně komplexní knihou, jakou mají v Nizozemí, ta však existuje pouze v holandské mutaci. Do knihy proto přispěli nemocniční lékárníci a akademičtí pracovníci napříč Evropou, sběr těch správných kontaktů prý trval zhruba 20 let. „V knize je kus každého z nás, autorů, a na základě toho, jak se nejen zde, na kongresu EAHP, dílo prodává, pevně věříme, že to bude ve společnosti zdravotníků bestseller,“ dodává Bouwman-Boerová.

 O struktuře knihy v kostce

Kniha je rozdělena do několika základních částí, které odpovídají životnímu cyklu léčiva. Na počátku tedy stojí proces designování účinné molekuly i s rozborem jeho požadavků, typicky se zohledňuje budoucí cesta podání léčiva. Následují kapitoly blíže specifikující přípravu navrženého léčiva v lékárně či jeho průmyslovou výrobu. Principy zohledňující správnou lékárenskou a výrobní praxi jsou obsaženy v kapitolách o materiálu, podmínkách výroby (bezpečnost, kontrola kvality, požadavky na lidské zdroje výroby apod.) a logistice. Jakmile je léčivo vyrobeno, stává se specifickou komoditou trhu, to pro potřebu chránit zdraví a bezpečnost veřejnosti. A ani v tomto bodu autoři nezapomněli na rozbor EU legislativy ruku v ruce se strategiemi uplatnitelnými v otázce regulace léčiv. Jak léčivo skladovat a konečně hotový léčivý přípravek jako předmět správné a kompletní dispenzace, který vede k efektivní léčbě pacienta, o tom pojednávají kapitoly Zhodnocení preskripce, Instrukce k použití léčiv a další. Nepoužité léčivo vraťte do lékárny, to je formule, kterou obaly přípravků vedou spotřebitele k minimalizaci škodlivých účinků léčivých látek na životní prostředí. I této problematice se věnuje kniha v posledních kapitolách. Přípravek vzniká na základě určitých principů, logicky tedy existují i pravidla likvidace nespotřebovaného léčiva.

„Pro dlouhé zimní večery…“

Na 837 stranách odborného textu mohou najít odpovědi na své otázky profesionálové napříč zdravotnickými obory. Sama šéfredaktorka s úsměvem podotkla, že kromě potřeby nalezení konkrétní informace je kniha zájmovým čtením za „psího počasí“. Dílo obsahuje aktuální případové studie, které pomáhají lépe pochopit teorii i praxi, autoři však neselektují čtenářské cílové skupiny podle oboru jejich působení. Knihu použijí farmaceuti i lékaři v denním styku s pacienty k přípravě preskripcí, skladování, ke správné a kompletní dispenzaci. Jedná se i o pomůcku v oblasti průmyslu, kde se farmaceuti zaměřují na aplikaci znalostí o vlastnostech léčiv při jejich výrobě. V neposlední řadě je kniha pomůckou i pro studenty či nedávné absolventy zdravotnických oborů. Yvonne Bouwman-Boerová se také pochlubila, že při tvorbě dvou kapitol, O logistice a Irigacích a dialyzačních roztocích spolupracovala s dvěma českými autorkami: Hanou Šnajdrovou (vedoucí Lékárny Thomayerovy nemocnice) a Olgou Mučicovou (vedoucí Lékárny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem).

Autor: Barbora Bártová Foto: Mariona Ribó