Právní aktuality

Memorandum o spolupráci
20. 12. 2018 | V listopadu roku 2018 bylo mezi Ministerstvem zdravotnictví, prostřednictvím ministra Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, a Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) uzavřeno Memorandum o spolupráci. Podpis tohoto...

Zobrazit víceÚhrady zdravotnických prostředků po novu
29. 10. 2018 | V tomto článku se budeme věnovat připravované změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Nejprve je nutné zmínit důvod změny stávající právní úpravy. Před necelým rokem a půl,...

Zobrazit víceBude zrušena karenční doba?
18. 10. 2018 | Druhým čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh na změnu zákoníku práce. Novela mění ustanovení, která se týkají poskytování náhrady mzdy nebo platu během prvních tří dnů pracovní...

Zobrazit víceElektronizace veřejných zakázek
24. 9. 2018 | V návaznosti na blížící se odloženou účinnost § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nastane pro zbývající skupinu zadavatelů již 18. 10. 2018, bychom se rádi věnovali...

Zobrazit víceLékový záznam pacienta
12. 9. 2018 | Od účinnosti povinné elektronické preskripce uplynulo více než půl roku a Ministerstvo zdravotnictví již chystá další zásadní novelu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů...

Zobrazit víceStav českého zdravotnictví dle přehledu OECD
2. 8. 2018 | V červenci letošního roku byly Ministerstvu zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem představeny výsledky analýzy systému zdravotní péče OECD, neboli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jíž je...

Zobrazit víceOchranné prvky v novele zákona o léčivech
15. 7. 2018 | V průběhu května letošního roku bylo ukončeno připomínkové řízení k novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Tato novela reaguje na blížící se účinnost evropské úpravy týkající se tzv. protipadělkových...

Zobrazit více