Právní prohlášení

1. Dohoda o užívání stránek www.tevapoint.cz

 1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.tevapoint.cz, uzavíráte dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. (dále jen MEDICAL TRIBUNE CZ), se sídlem Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454. Za jakoukoli škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese společnost MEDICAL TRIBUNE CZ odpovědnost a vy jste povinni nahradit straně, která škodu nárokuje, škodu v plném rozsahu a výši. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
 2. Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli či provozovateli databáze podle zákona.
 3. Vaše dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel či provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
 4. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem č. 138/2002 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
 5. Internetové stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, v žádném rozsahu neručí za obsah takovýchto odkazovaných stránek.
 6. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.
 7. Veškerý obsah stránek, stejně jako uspořádání a informační systém, je zaštítěn společností MEDICAL TRIBUNE CZ, která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči či návod na ně.

2. Dohoda o užívání odborné sekce stránek www.tevapoint.cz

Používáním odborné sekce stránek www.tevapoint.cz přistupujete dále na tuto Dohodu o užívání:

Odborná sekce stránek je určena pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Tato odborná sekce není určena široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení dohody o užívání odborné sekce stránek www.tevapoint.cz. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni vstoupit do této odborné sekce. Zřizovatel či provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona vyplývající z porušení předchozí věty.

 1. Užíváním, tzn. vstupem do odborné sekce internetových stránek www.tevapoint.cz (dále jen „odborná sekce“) uzavíráte dohodu o užívání odborné sekce (dále jen „dohoda“) se společností MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. (dále jen MEDICAL TRIBUNE CZ), se sídlem Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454. Za jakoukoli škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek nenese společnost MEDICAL TRIBUNE CZ odpovědnost a vy jste povinni nahradit straně, která škodu nárokuje, škodu v plném rozsahu a výši. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
 2. Obsahem odborné sekce jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem odborné sekce jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli či provozovateli databáze podle zákona.
 3. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
 4. Odborná sekce obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.
 5. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu odborné sekce a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 1. 11. 2015.