Kalendář akcí 2017

AKCE ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY (ČLnK)

Březen
14. 3. Vědecká rada Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
16. 3. PGEU GA
21. až 24. 3. Kongres EAHP
24. 3. Setkání SLek a ČLnK
Duben
11. 4. Představenstvo ČLnK, Praha
19. až 20. 4. PGEU AWG, EWG
8. 4. až  9. 4. Beskydský slet
22. 4. Porada předsedů OSL Praha
28. až 29. 4. XI. Kongres praktického lékárenství Olomouc
Květen
10. 5. Představenstvo ČLnK Praha
16. až 17.5. PGEU – AWG, EPPF
19. až 20.5. KML Opava

Termíny jednání ČLnK a dalších akcí

AKCE ČESKÉ FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České farmaceutické společnosti

AKCE ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE ČLS JEP


Kalendář dalších akcí České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

AKCE SEKCE NEMOCNIČNÍHO LÉKÁRENSTVÍ


Kalendář akcí Sekce nemocničního lékárenství

DALŠÍ AKCE PRO FARMACEUTY
Duben
7. až 8. 4. 3. ročník česko-slovenské konference pro lékárníky: Jaké má lékárník možnosti a příležitosti úspěšného vedení lékárny 2017, Kurdějov, Program